Диссертатсияҳо

12.07.2022

ГАДОЕВ АМИРШО ДЖУРАХОНОВИЧ  - ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

____________________________________________________________________________________

12.07.2022

ЛУТФУЛОЕВ МАЗБУТҶОН ДАДОҶОНОВИЧ - ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ (ДАР МИСОЛИ ШАҲРИ ХУҶАНД)

____________________________________________________________________________________

17.09.2022

ТОХИРДЖОНОВ БЕХРУЗ ТОХИРДЖОНОВИЧ -СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

____________________________________________________________________________________

20.10.2022

ШАМСУЛЛОЗОДА ШУКРУЛЛО - ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СОҲИБКОРИИ СУҒУРТАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: НАЗАРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, АМАЛИЯ

____________________________________________________________________________________

29.12.2022

НАДЖМИДДИНОВ ФИРДАВС НУРИДДИНОВИЧ - ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

____________________________________________________________________________________

14.02.2023

БАЙМАТОВА МАНЗУРА МЕНГАТОВНА - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

____________________________________________________________________________________

14.02.2023

БУРИЕВ БЕХРУЗЖОН МАХМАДАЛИЕВИЧ  - ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

____________________________________________________________________________________

27.02.2023

НАЗАРЗОДА НАВРУЗҶОН НАЗАР - ТАКМИЛИ АРЗЁБИИ ШУҒЛИ ПУРМАҲСУЛИ АҲОЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

____________________________________________________________________________________

27.02.2023

МУЛЛОЕВ ПАРВИЗ НЕГМАТДЖАНОВИЧ - ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

____________________________________________________________________________________

04.05.2023

ХОЛОВ ЗАФАРДЖОН АБДУГАФОРОВИЧ  - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

____________________________________________________________________________________

04.05.2023

БОЙНАЗАРОВА МОХИРА МАХМАРАДЖАБОВНА  - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

____________________________________________________________________________________

05.07.2023

БОБОХОНОВА ШАҲРБОНУ ХОЛНАЗАРОВНА-ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ФУРӮШИ БАРҚ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

____________________________________________________________________________________

05.07.2023

МИРЗОАЛИЕВ АБДУРАШИД АБДУНАБИЕВИЧ - ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИҚТИДОРИ КАДРИИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ: НАЗАРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ВА АМАЛИЯ 

____________________________________________________________________________________

08.07.2023

КАБУТОВ ҚУРБОНАЛӢ МИРЗОЕВИЧ-ТАЪМИНИ КАДРИИ РУШДИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ

____________________________________________________________________________________

08.07.2023

МИРЗОЗОДА АҲЛИДДИН ДОВУДХОҶА -ТАКМИЛИ НИЗОМИ ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ МОДДИИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН)

____________________________________________________________________________________

10.11.2023

ШАРИФОВА ДИЛОРОМ МУСТАФОҚУЛОВНА - ТАКМИЛИ НИЗОМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАИШӢ БА АҲОЛӢ (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН)

____________________________________________________________________________________

10.11.2023

АБДУРАҲМОН ҲАКИМЗОДА - РУШДИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

____________________________________________________________________________________

10.11.2023

ГУЛОВ ИСКАНДАР ХАСАНОВИЧ - ТАКМИЛДИҲИИ СИЁСАТИ ИҶТИМОИЮ МЕҲНАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

____________________________________________________________________________________

24.11.2023

КАРМЫШЕВА МАЙСАРА НАЗРУЛЛОЕВНА - БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

____________________________________________________________________________________

22.12.2023

САФАРОВ ҶОВИДОН АЗИЗМАДОВИЧ - ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СОҲИБКОРИИ ИНФИРОДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

____________________________________________________________________________________

22.12.2023

ОДИНАЕВ АСЛАМ МАДГИЁЕВИЧ - ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНӢ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ИҚТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

____________________________________________________________________________________

29.03.2024

ДОСИЕВ МАҲМАДШОҲ НАЗАРОВИЧ - ИДОРАКУНИИ РУШДИ СОҲИБКОРИИ ЭКОЛОГӢ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ “ИҚТИСОДИ САБЗ”: НАЗАРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, АМАЛИЯ

____________________________________________________________________________________

5.04.2024

ДЖУРАХОНЗОДА САОДАТ ДЖУРАХОН - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (НА ПРИМЕРЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)

 

 

 

 

Нишонӣ

734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти 1/2, Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон

  • Телефон: +992(37) 234-83-46
    +992
    (37) 234-85-46
Top